Ανά δύο μήνες η καταβολή των δόσεων του εφάπαξ από τον ΕΔΟΕΑΠ

Σε τακτές και ισόποσες δόσεις ανά δύο μήνες θα καταβάλλεται πλέον από τον ΕΔΟΕΑΠ το εφάπαξ στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ, το εφάπαξ θα αποπληρώνεται σε εννέα διμηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στον επόμενο ζυγό μήνα μετά την έγκριση απονομής του. Δηλαδή, όλο το ποσό θα αποπληρώνεται σε 1 έτος και 6 μήνες και όχι σε 2 έτη και 5 μήνες, όπως ίσχυε έως τώρα.

Μάλιστα ο ασφαλισμένος θα ξέρει εξαρχής ακριβώς το ποσό που θα λαμβάνει ανά δίμηνο, το οποίο αντιστοιχεί στο 11,11 % του συνολικού ποσού που του έχει απονεμηθεί.

Ο νέος τρόπος καταβολής ξεκινά άμεσα στις 15 Απριλίου, με την επόμενη δόση στις 15 Ιουνίου κ.ο.κ. Με την έγκριση της απονομής του εφάπαξ, ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται για τα ποσά των δόσεων, αλλά και τις ακριβείς, ανά δύο μήνες, ημερομηνίες καταβολής.

Στους δικαιούχους εφάπαξ, των οποίων ήδη η καταβολή είχε ξεκινήσει και έχουν λαμβάνειν υπολειπόμενο ποσό, θα τους καταβάλλεται, επίσης κάθε δίμηνο, το 11,11% του συνολικού ποσού του εφάπαξ που τους έχει απονεμηθεί (και όχι του υπολειπόμενου), έως την αποπληρωμή του.

Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα το εφάπαξ καταβαλλόταν σε δόσεις (10-15% επί του συνόλου), τρεις φορές ετησίως, με κάθε δόση να προϋποθέτει απαραιτήτως απόφαση του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ

Share