Δράσεις για την πρόληψη της υγείας από τον ΕΔΟΕΑΠ: Πρόγραμμα «Πνοή Ζωής» σε συνεργασία με το ΙΚΠΙ

Πρόγραμμα «Πνοή Ζωής» από τον ΕΔΟΕΑΠ. Ένα καινοτόμο εγχείρημα του Οργανισμού σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ), στο πλαίσιο των δράσεων του Οργανισμού για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Το πρόγραμμα, υπό την επιστημονική διεύθυνση του καθηγητή Ιατρικής, Γιάννη Τούντα, θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, μέσω Διαδικτύου, συμβάλλοντας στην πρόληψη της υγείας των συμμετεχόντων.

Σε αυτήν τη φάση το εγχείρημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά στους ασφαλισμένους όλης της χώρας, πλην του νομού Αττικής, με την εθελοντική συμμετοχή τους. Βάσει της ανταπόκρισης, θα επεκταθεί εν συνεχεία και στην Αθήνα. Το πρόγραμμα αξιολογεί το επίπεδο της υγείας, εντοπίζοντας πιθανούς κινδύνους και παρέχει οδηγίες για την αντιμετώπισή τους. Καλύπτει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία, κατευθύνοντας αντιστοίχως.

Η διαμόρφωση του προφίλ υγείας γίνεται μέσω ειδικού αλγόριθμου. Για τη συμμετοχή του ο ασφαλισμένος υποβάλλει ηλεκτρονικά (https://www.edoeap.gr/ikpi/) σχετικό αίτημα στον ΕΔΟΕΑΠ, από τη Δευτέρα 24 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου, δίδοντας τη συγκατάθεσή του. Κατόπιν του αποστέλλεται κωδικός μιας χρήσης, ώστε να διαμορφώσει τον προσωπικό του κατά την είσοδο σε ειδική πλατφόρμα μέσω του www.pnoizois.gr. Εκεί συμπληρώνει το ειδικό ερωτηματολόγιο και βάσει των απαντήσεων λαμβάνει αυτοματοποιημένα προσωπική έκθεση υγείας.. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τη Δευτέρα 24 Μαΐου, στο τηλ. 2107264898 (10:00-12:00).

Share