Κατασκηνωτικό επίδομα ΕΔΟΕΑΠ 2020: Σε όλους τους δικαιούχους 420 ευρώ για 15 διανυκτερεύσεις

Ο ΕΔΟΕΑΠ καλεί όλους τους ασφαλισμένους του που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν αίτημα στον Οργανισμό για τη χορήγηση του κατασκηνωτικού επιδόματος 2020. Η χορήγηση αφορά είτε σε αυτούς που απερρίφθησαν από τον ΟΑΕΔ είτε αυτούς που δεν έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα.

Για όσα παιδιά παρακολουθήσουν πρόγραμμα 15 διανυκτερεύσεων ο ΕΔΟΕΑΠ χορηγεί επίδομα 420 ευρώ, ενώ για το ημερήσιο πρόγραμμα 15 εργάσιμων ημερών αντιστοίχως το ποσό των 300 ευρώ, με κατ’ αναλογίαν αποζημίωση για λιγότερες ημέρες, καλύπτοντας τα παιδιά-έμμεσα ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ, τα οποία έχουν γεννηθεί στο διάστημα από 1/1/2005 έως 31/5/2014.

Κριτήριο αποτελεί το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2019 (αθροιστικά και οι δυο γονείς), το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του πίνακα:

Οικογενειακή κατάστασηΑνώτατο ετήσιο εισόδημα των δυο γονέων
Δικαιούχος με 1 παιδί< 35.000,00 €
Δικαιούχος με 2 παιδιά< 42.000,00 €
Δικαιούχος με 3 παιδιά< 49.000,00 €

Σε περιπτώσεις διαζευγμένων ασφαλισμένων με αδυναμία προσκόμισης εκκαθαριστικών και των δυο γονέων, το επίδομα θα χορηγείται με την προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος του γονέα που ασφαλίζει το παιδί στον ΕΔΟΕΑΠ και του διαζευκτηρίου.

Για τη χορήγηση του επιδόματος, οι ασφαλισμένοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr, δηλώνοντας τον ΑΜΚΑ του παιδιού και να επισυνάπτουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2019 και των δυο γονέων.

Οι αιτούντες θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έγκριση του αιτήματος, κατόπιν ελέγχου του Τομέα Υγείας και Περίθαλψης.

Οι δικαιούχοι μπορούν:

  1. Να καταβάλουν εξ ιδίων τη δαπάνη κατασκήνωσης και να λάβουν το δικαιούμενο ποσό με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αφού προηγουμένως; αποστείλουν την εξοφλητική πρωτότυπη απόδειξη στον ΕΔΟΕΑΠ και βεβαίωση της κατασκήνωσης για τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος
  2. Να επιλέξουν μία από τις κατασκηνώσεις που δέχονται εγγυητικές επιστολές του ΕΔΟΕΑΠ https://www.edoeap.gr/camps/, την οποία θα δηλώνουν στην αίτησή τους. Δυο ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος, θα λάβουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγυητική επιστολή, την οποία θα πρέπει να καταθέσουν στην κατασκήνωση της επιλογής τους, αντί χρημάτων.
Share