ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ»

Ο ΕΔΟΕΑΠ σάς ενημερώνει ότι ως ασφαλισμένος εκτός Αττικής καλείστε να συμμετάσχετε εθελοντικά στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού «Πνοή Ζωής».

Πρόκειται για συνεργασία με το Ινστιτούτο Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ), στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.

Υπό την επιστημονική διεύθυνση του καθηγητή Ιατρικής, Γιάννη Τούντα, το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, μέσω Διαδικτύου, συμβάλλοντας στην πρόληψη της υγείας των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα αξιολογεί το επίπεδο της υγείας, εντοπίζοντας πιθανούς κινδύνους και παρέχει οδηγίες για την αντιμετώπισή τους. Καλύπτει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία, κατευθύνοντας αντιστοίχως.

Η διαμόρφωση του προφίλ υγείας γίνεται μέσω ειδικού αλγόριθμου. Για τη συμμετοχή σας, υποβάλλετε ηλεκτρονικά σχετικό αίτημα στον ΕΔΟΕΑΠ (23 Μαΐου – 21 Ιουνίου), δίδοντας τη συγκατάθεσή σας. Εν συνεχεία θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης, ώστε να διαμορφώσετε τον προσωπικό σας κατά την είσοδο σε ειδική πλατφόρμα μέσω του www.pnoizois.gr.

Εκεί θα συμπληρώσετε το ειδικό ερωτηματολόγιο και βάσει των απαντήσεών σας θα λάβετε στην πορεία την προσωπική έκθεση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε από τη Δευτέρα 24 Μαΐου, στο τηλ. 2107264898 (10:00-12:00).

Share